Gmina Skoki otrzyma blisko 1,5 miliona złotych na wymianę starych, nieefektywnych i drogich w utrzymaniu lamp ulicznych na terenie całej gminy.

W tym celu złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 9, Rozświetlamy Polskę.

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.471.360 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę około 960 nieenergooszczędnych opraw na oprawy oświetleniowe LED wszystkich lamp pozostających w majątku ENEA Oświetlenie Spółka z o.o.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,8 mln zł a pozyskana dotacja stanowi 80% kosztów inwestycji.

Wymiana opraw planowana jest w roku 2024.