Gmina Skoki otrzymała dotację na budowę żłobka w Skokach. Obiekt przeznaczony będzie dla 50 dzieci i zlokalizowany zostanie przy ulicy Polnej na dz. nr 1083/5 (przy budynku komunalnym).

O otrzymaniu środków na ten cel informowaliśmy w maju ubiegłego roku: https://www.gmina-skoki.pl/news/others/187882-gmina-wybuduje-zlobek/

Środki pozyskano w ramach  Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program  finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności  (KPO), z budżetu państwa oraz z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS):

  • przyznana dotacja na budowę żłobka: 2.035.025,05 zł (w tym: 1.793.100,00 zł ze środków KPO i 241.925,05 zł ze środków budżetu państwa),
  • przyznana dotacja na funkcjonowanie żłobka przez okres 36 m-cy od momentu jego uruchomienia: 1.504.800,00 zł ze środków FERS.

Zgodnie z założeniami Programu MALUCH + Gmina ma 3 lata na zrealizowanie inwestycji (do maja 2026 r.). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej.

28 listopada ubiegłego roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Za kwotę 76.260,00 zł brutto podpisano umowę z Pracownią Projektowo- Inżynierską EUROPROJEKT reprezentowaną przez dr inż. Ewę Piątek-Sierek z siedzibą w Bydgoszczy. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę to 30.06.2024 r.

W związku z wymogiem realizacji inwestycji do maja 2026 r. planujemy w roku bieżącym rozpocząć procedurę przetargową i wyłonić wykonawcę prac budowanych.

Budynek będzie przeznaczony dla 50 dzieci – dwie grupy po 25 dzieci. Budynek tak zaplanowano, aby mógł przyjąć także dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Zaprojektowano w tym celu w żłobku salkę rehabilitacyjną.

Jednocześnie w żłobku będzie funkcjonować kuchnia która będzie mogła przygotować posiłki dla 200 dzieci. Zwiększona wydajność kuchni związana jest z obsługą w latach późniejszych, zlokalizowanego obok żłobka, planowanego przedszkola publicznego (Etap II).

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę Urząd planuje przeprowadzenie konkursu wśród mieszkańców gminy Skoki na logo żłobka. Dla wyróżnionych prac przewidziane będą nagrody.

W załączeniu projekt zagospodarowania terenu, wizualizacja, oraz rzut parteru budynku: