Budowa ul. Polnej w Skokach jest największą inwestycją drogową realizowaną przez naszą Gminę (wg. kosztorysu ok. 1/3 rocznego budżetu Gminy Skoki). Sfinansowanie jej wyłącznie z własnych środków byłoby niemożliwe. Ze względów finansowych i technologicznych inwestycja podzielona została na 2 etapy, pomiędzy nimi przewidziano czas na konsolidację i stabilizację gruntu.

I etap – na pierwszy etap uzyskaliśmy dofinansowanie w wys. 10 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 roku zrealizowano cały zaplanowany zakres tj. budowę mostu oraz niwelację terenu pod właściwy przebieg drogi.

Konsolidacja i stabilizacja nasypu

Obecnie pod kontrolą zatrudnionego przez Gminę Kierownika budowy przeprowadzana jest konsolidacja gruntu. Polega ona na obciążeniu podłoża nasypu nadkładem, w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia objętości porów gruntu i osiadania nasypu. Jest to sprawdzona i najtańsza metoda. Wiele istniejących nasypów komunikacyjnych (w tym nasypy kolejowe) budowanych było w ten oto sposób.

II etap

Przy realizacji pierwszego etapu otrzymaliśmy zapewnienie, że inwestycja zostanie wsparta Funduszem Rządowym również w drugim etapie realizacji.

W II etapie budowy na wykonanych nasypach ziemnych będzie układana nawierzchnia asfaltowa jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej oraz montaż oświetlenia drogowego i infrastruktury urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier i oznakowania.