Od budowy chodników na ul. Osiedlowej w Skokach, rozpoczęto prace związane z przebudową infrastruktury drogowej. W dalszej kolejności będzie budowany chodnik w ciągu ul. Granicznej.

Równolegle trwają przygotowania do realizacji kanalizacji deszczowej na gruntowym fragmencie ul. Poprzecznej, która otrzyma również nową nawierzchnie bitumiczną.
Nowy asfalt po wybudowaniu chodników ułożony zostanie także na ulicach: Poprzeczna, Okrężna i Podgórna wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

O szczegółowym zakresie prac jakie zostaną wykonane w ramach zadania pisaliśmy w artykule:

Głównym wykonawcą tego zadania jest firma Odnowa Modlibowscy sp. Jawana, oraz podwykonawca Garden Bruk Bogdan Ogórkiewicz ze Skoków.

Umowa z wykonawcą została podpisana 11 marca. Tempo realizacji prac pozwala stwierdzić, że zakończenie zadania nastąpi przed wyznaczonym terminem w zawartej umowie, który został określony na początek stycznia 2025r.

Przypomnijmy, wartość zadania to 6.396.400 zł. Przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych wynosi 6.076.580 zł, co stanowi 95% wartości zadania, jedynie pozostałe 5% inwestycji stanowią środki własne gminy tego zadania.