Doświetlenie 14 przejść dla pieszych w Skokach (6 na ulicy Jana Pawła II, 3 na ulicy Kościelnej oraz 5 dla ulicy Wągrowieckiej)

  • Każde przejście zostało oświetlone dwiema lampami LED oraz otrzymało nowe oznakowanie pionowe (znaki z tłem fluorescencyjnym) i poziome grubowarstwowe.
  • Każde przejście zostało wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni.
  • Przy niektórych przejściach przebudowano chodniki i krawężniki oraz
  • dokonano korekty kanalizacji deszczowej w związku z kolizją z systemem fakturowych oznaczeń.
  • Na przejściu przy markecie Dino wybudowano wyspę rozdzielającą pełniącą funkcję azylu dla pieszych.
  • Przy ul. Wągrowieckiej budowany jest obecnie nowy chodnik wraz ze zjazdami, który uzupełni brakujące dojście do przejść.
  • Odwodnienie chodnika nastąpi poprzez wykonanie wpustów i studni i podpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Całkowity koszt robót budowlanych to 799.745,56 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg wyniósł 560.840,32 zł.

inwestycję najlepiej widać z lotu ptaka, zobacz film