W czwartek, 28 marca nastąpił końcowy odbiór kapitalnej renowacji byłego budynku dworca kolejowego w Roszkowie w którym powstało pięć mieszkań komunalnych.

W obiorze udział wzięli wykonawcy, firma Odnowa Modlibowscy Spółka Jawna ze Skoków, podwykonawcy, inspektor nadzoru. Po stronie urzędu odbioru dokonali burmistrz Tadeusz Kłos oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Kinga Pilna i Artur Nowakowski Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury.

Przypomnijmy, budynek dworca w Roszkowie był najbardziej zdewastowany spośród trzech dworców znajdujących się w naszej gminie. Udało się pozyskać na jego remont środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kosztów, które po przetargu wyniosły 1.726.800,00 zł.

Jednym z warunków udzielonego dofinansowania było przeznaczenie wyremontowanego budynku na cele mieszkaniowe.

Prace zakończyły się planowo. Natomiast termin oddania do użytkowania budynku i jego zasiedlenia uzależniony jest terminem zakończenia przez ENEA Operator S.A. przebudowy linii energetycznej zasilającej budynek w energię elektryczną.

———————————————————–

To nie ostatni budynek byłego dworca w naszej gminie, który dostał nowe oblicze.

27 marca podpisano umowę na odnowienie elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej wraz z wymianą części okien i drzwi zewnętrznych.

Wykonawcą tego zadanie także będzie firma Modlibowscy Spółka Jawna, która złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród 8, o wartości: 357.840,54 zł brutto.

I na to zadanie pozyskaliśmy lwią część środków zewnętrznych, to jest aż 97,12 % (347,534,73 zł) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2.

Przypomnijmy jeszcze, że w ubiegłym roku wyremontowano kapitalnie środek dworca w ramach zadania Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne. Dofinansowanie do prac budowlanych zgodnie z umową wyniosło 150 tys. zł w ramach środków Lokalnej Grupy Rybackiej 7 Ryb. Całkowita wartości 334.500,21 zł.

W 2019 kapitalnie wyremontowano dach i stolarkę okienna oraz część mieszkań na piętrze.

Można wiec zaryzykować stwierdzenie w wielkopolskiej gwarze, że dworzec w Sławie Wielkopolskiej będzie za chwilę wyrychtowany na całego.

————————————————————————

Uprzedzając pytania o budynek dworca w Skokach. Wielokrotnie składaliśmy wnioski o dofinansowanie kapitalnego remontu tego budynku, którego otoczenie zostało wykonane w 2017 roku. Póki co bez sukcesu. Jednakże będziemy próbować do skutku.

Galeria zdjęć z odbioru budynku w Roszkowie: