Nowy asfalt w Budziszewicach

98

Wspominaliśmy już o tym, że w budowie był nowy odcinek drogi asfaltowej w Budziszewicach od tzw. „kuźni” w lewo, do granicy gminy z Murowaną Gośliną w Łoskoniu.

Po skończeniu budowy właściwą jakość wykonanych prac, potwierdził z ramienia gminy Skoki burmistrz Tadeusz Kłos oraz pracownicy urzędu, merytorycznie odpowiedzialni za tą inwestycję. Po stronie wykonawcy w odbiorze prac uczestniczył dyrektor techniczny Łukasz Kowalski. Odbiór końcowy został dokonany z wynikiem pozytywnym.

Przypomnijmy, wykonawcą zadania była firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ze Żnina, która wykonała podbudowę i nawierzchnię asfaltową drogi o długości ok. 630m i szerokości 5m. Dodatkowo pobocza drogi na całej długości, zostały umocnione kruszywem kamiennym.

Wartość całego zadania wyniosła 1.120.654 zł, z czego aż 95 % pokryło uzyskane przez Gminę Skoki dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 1.064.621,30 zł .

Inwestycja ta ma poprawić komunikację naszych mieszkańców w kierunku Poznania i Rogoźna. Aby tak się do końca stało kolejny ruch jest po stronie sąsiada, któremu brakuje od swojej granicy ok 400 m asfaltu.

Jak poinformowała nas burmistrz Murowanej Gośliny, pani Justyna Radomska projektant, który dla nich przygotowuje dokumentację i stosowne pozwolenia na brakujący odcinek asfaltu ma na to czas do końca maja tego roku.

Pani Burmistrz deklaruje także, że jeśli pojawią się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne to Gmina Murowana Goślina będzie zabiegała o to, aby pozyskać dofinansowanie, które połączy asfaltem nasze gminy.