W poniedziałek na siedem dni przed Bożym Narodzeniem, odbyło się spotkanie wigilijne sołtysów z terenu naszej gminy. Świąteczne i noworoczne życzenia złożył przybyłym Burmistrz Tadeusz Kłos. Ponieważ spotkanie to było pewnie ostatnim przed zakończeniem kadencji sołtysów Burmistrz podziękował wszystkim za cztery lata pracy na rzecz mieszkańców, jak też dobrą i skuteczną współpracę z Gminą. Życzył również wszystkim ponownego kandydowania w nadchodzących wyborach samorządów wiejskich. Na zakończenie spotkania tradycyjnie przekazano sołtysom drobne upominki.

Ryszard Kobus