W poniedziałek, 18 października mieszkańcy Szczodrochowa spotkali się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, aby dokonać wyboru nowego sołtysa. Poprzedni sołtys w lipcu złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji.

W zebraniu wyborczym uczestniczyło 7 mieszkańców, którzy zgłosili jedną kandydatkę na sołtysa – Danutę Kanikowską. W tajnym głosowaniu pani Danuta uzyskała 6 głosów „za” i tym samym została wybrana nowym sołtysem sołectwa Szczodrochowo.

Nowej Pani Sołtys gratulujemy życząc jednocześnie sukcesów i satysfakcji z pełnienia ważnej funkcji społecznej.

Danuta Kanikowska – sołtys
Danuta Kanikowska – sołtys