Firma BIMEX z Rogoźna wykonuje remont drogi gminnej ze Stawian w kierunku Ignacewa. Na drodze o nawierzchni gruntowej na długości 1.134m zostaje wbudowane kruszywo betonowe.

Wartość tego przedsięwzięcia to kwota 101.445 zł. Z uwagi na fakt, że remontowany ciąg komunikacyjny, stanowi główny dojazd do kompleksów leśnych, po którym odbywa się również transport drewna, Nadleśnictwo Durowo partycypuje w kosztach inwestycji, kwotą w wysokości 50.000zł. Zainteresowanych wykonaniem zadania było 6 podmiotów. Najdroższa oferta przetargowa została wyceniona na kwotę 259.358,98 zł. Zakończenie prac nastąpi do końca września.