W środę 22 września w Urzędzie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. budowy Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2030. Na spotkaniu omówiono kwestie organizacyjne oraz ustalono wstępny harmonogram prac nad Strategią.

Kolejne spotkanie: Na planowanych w połowie października warsztatach, na które zaprosimy szersze grono uczestników (szczegóły podamy wkrótce),  zaprezentujemy Państwu diagnozę Miasta i Gminy Skoki. Diagnoza będzie podstawą do opracowania analizy SWOT.

Prosimy o wypełnienie ankiety: Do końca września br. na naszej stronie internetowej dostępna jest ankieta, której wyniki będą bardzo ważnym elementem opracowania – zachęcamy Państwa do jej wypełnienia.