„Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”
31.05.2016 Gmina Skoki złożyła do Stowarzyszenia Metropolia Poznań wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”.
Dotacja w wysokości 3.578.226,93 zł została nam przyznana.

29.12.2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Zadanie realizowane będzie w roku 2017 i obejmować będzie swym zakresem:
– przebudowę nawierzchni ul. Dworcowej oraz jej łącznika z ul. Wągrowiecką w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej;
– budowę parkingów typu P&R na 115 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z wjazdami, drogami dojazdowymi i ciągami pieszo-jezdnymi;
– budowę wiaty rowerowej (parking typu B&R) na ok. 30 szt. rowerów;
– budowę zatoki autobusowej;
– budowę wiaty przystankowej;
– budowę wiaty śmietnikowej;
– budowę kanalizacji deszczowej parkingu;
– budowę oświetlenia parkingu;
– elementy małej architektury;
– zieleń;
– działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Skokach przyczyni się do poprawy mobilności na terenie miasta, a w szczególności ułatwi mieszkańcom korzystanie z komunikacji zbiorowej.

Ogólna wartość zadania: 4.209.678,75 zł
Wartość  dotacji: 3.578.226,93 zł
Wkład własny: 631.451,82 zł

Galeria zdjęć: przed, w trakcie i po:

Artykuły powiązane:
– Odbiór końcowy terenu przy PKP
Zintegrowany Punkt Przesiadkowy w Skokach ruszy od 1 stycznia
– Przy dworcu w Skokach robi się coraz ładniej
Wskocz do pociągu …. z kijkami
– Pociąg & kijki
– X Jubileuszowy Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka
– Agroturystyka SOŁTYSÓWKA metą VI Rajdu rowerowego w nieznane
– Zawody w kolarstwie górskim MTB
– Para buch, koła w ruch …….
– Rajd Rowerowy „Dzień Bez Samochodu”

 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych zrealizowano:

 


„Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”

Gmina Skoki, jako Partner Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych z Poznania, uczestniczy w projekcie pn.: „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”.

Celem projektu jest usprawnienie obsługi klientów w 22 samorządach partnerskich poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, a także podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie profesjonalnej obsługi klientów jst. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – kwiecień 2018 http://wokiss.pl/artykuly-bannery/projekt-cyfrowe-samorzady.html