Od kwietnia br. trwają prace budowlane związane z budową zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach.  Gmina Skoki na realizację tej inwestycji pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie w/w zadania złożono za pośrednictwem Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w rozdysponowaniu środków przeznaczonych na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Obecnie na obiekcie:

– wymurowano ściany konstrukcyjne wiaty przystankowej,

– rozpoczęto murowanie ścian konstrukcyjnych wiaty rowerowej,

– zakończono roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Dworcowej i na parkingu,

– zakończono montaż krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych w ul. Dworcowej i łączniku z ul. Wągrowiecką,

– trwa montaż kostki granitowej na parkingu,

– zamontowano 5 szt. lamp oświetlenia parkingu,

– wykonano podbudowy betonowe chodników oraz rozpoczęto na nich montaż kostki betonowej,

– wykonano większość trawników wraz z wysiewem traw,

–  rozpoczęto wykonywanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię ul. Dworcowej.

W ramach zadania realizowane są również działania informacyjno-promocyjne, których celem jest m.in. zachęcanie mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego, jak też do ruchu pieszego i rowerowego. Do tej pory zrealizowano: trzy rajdy rowerowe, rajd pieszy „Pociąg Start”, przejazd zabytkowym pociągiem „CYSTERS”, Skoki MTB Maraton 2017. W sierpniu odbędzie się jeszcze jeden (ostatni) rajd pieszy. W wymienionych wydarzeniach udział wzięło już łącznie ok. 1200 osób.