Przy dworcu kolejowym w Skokach trwają końcowe prace budowlane związane z budową Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach, na dofinansowanie którego władzom naszej gminy udało się pozyskać środki z funduszy unijnych (WRPO 2014-2020).

W ramach całego zadania wykonana została między innymi nawierzchnia ulicy Dworcowej wraz z chodnikami i zatoką autobusową oraz parking na przeszło 100 miejsc postojowych. Zgodnie z założeniami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 koniecznym jest uruchomienie przedmiotowego Punktu Przesiadkowego do końca bieżącego roku.

Dzięki zainstalowanemu oświetleniu i monitoringowi, plac parkingowy zapewni możliwość bezpiecznego i bezkolizyjnego parkowania samochodów. Zadaszona wiata przystankowa oraz położony w odległości 50m budynek dworca zapewni odpowiednie warunki oczekiwania na autobusy komunikacji zbiorowej lub też busy zakładowe. Wybudowana pomiędzy budynkiem dworca a parkingiem wiata rowerowa pozwoli na bezpieczne pozostawienie rowerów.

Władze naszej gminy mają nadzieję, że dzięki powstaniu Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego, po przeniesieniu przystanków autobusowych od 1 stycznia 2018, bardzo zyska przestrzeń publiczna Placu Powstańców Wielkopolskich oraz Placu Strażackiego.