Lechlin to wieś położona 4 km na północ od Skoków, nad jez. Lechlińskim. W chwili obecnej zamieszkuje ją ok. 250 mieszkańców.

Nazwa pochodzi prawdopodobnie od staropolskiego „lecha”, co oznaczało szeroki zagon. Wieś folwarczna. Pierwsza wzmianka o Lechlinie, jako posiadłości biskupów poznańskich pochodzi z 1235 roku. W tym też okresie zbudowano tutaj pierwszy drewniany kościół. W 1608 roku Lechlin przeszedł na własność kapituły poznańskiej. We wsi w tym czasie istniał młyn. U schyłku XVIII wieku Lechlin należał do Józefa Gliszczyńskiego, a potem Franciszka Dunina, który zapisał majętność swojej siostrze Magdalenie Napierałowiczowej. Po niej dziedziczył majętność Antoni Lasecki, który wymienił Lechlin na wieś Domanikowo, należącą do rodziny von Treskow. W okresie okupacji majątek był zajęty przez Niemców Zafosta i Bubeka.

W Lechlinie stoi dwór z początku XIX wieku. W 1918 roku jego właścicielem był Tadeusz Göetzendorf-Grabowski. Jest on trzykondygnacyjny z dobudowaną w 1840 roku wieżą. Obok dworu, aż do brzegów jeziora rozciąga się park. W chwili obecnej pałac został odrestaurowany i zmodernizowany, a park uporządkowany.

Po wojnie, w 1950 roku rolnicy utworzyli Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną, która działa do dziś.We wsi znajduje się szkoła, w obecnej chwili prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjne „TĘCZA”.

kosciol_w_lechlinieRenesansowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa został wybudowany w latach 1839-1840, ma ponad 20 m długości. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Niepokalanej. Po bokach ustawione są rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława
z XVII wieku oraz św. Barbary i św. Elżbiety. Z prawej strony ołtarza, na ścianie prezbiterium, umieszczona została płaskorzeźba z połowy XVIII wieku przedstawiająca scenę Ofiarowania NMP w świątyni. W bocznych nawach można dostrzec na ścianach liczne wota. Te najstarsze pochodzą z XVII wieku. Przy wejściu na chór wisi majestatyczny obraz patrona kościoła św. Stanisława Biskupa. W kruchcie znajduje się żeliwna pamiątkowa tablica,  ufundowana w 1883 roku przez parafian z okazji dwusetnej rocznicy zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

Obok świątyni znajduje się dzwonnica, w której wiszą dwa dzwony (jeden z nich z 1539 roku) oraz sygnaturka. Przed kilkunastu laty największy z nich, którego głos przy sprzyjającej pogodzie słychać było w odległości ok. 30 kilometrów, spadł. Drugi, mniejszy, został podczas okupacji zdjęty przez parafian i ukryty. Tak przetrwał niebezpieczny okres wojny.

logo cysterskieinternet przebieg szlaku cysterskiego przez gmine SkokiLechlin znajduje się na trasie Cysterskiego Szlaku Rowerowego w Północnej Wielkopolsce (CSR), który łączy obiekty i miejsca historyczne związane z pobytem Cystersów w północnej części Wielkopolski od pocz. XII w. Szlak biegnie z poznańskiej Malty w kierunku Owińsk, gdzie mieści się klasztor pocysterski, dalej wiedzie dwoma odnogami przez Gminę Skoki (ok. 40km) zamykając się w pętlę okalającą Wągrowiec, gdzie także znajduje się klasztor pocysterski, Muzeum Regionalne „Opatówka” oraz bifurkacja (stworzone przez Cystersów skrzyżowanie rzek Nielby i Wełny). Z Cystersami na szlaku można się spotkać także w Łeknie, gdzie znajduje się stożkowe grodzisko, tzw. „Klasztorek” miejsce po najstarszym w Polsce opactwie cysterskim (1153r.). Szlak poprowadzi także do Tarnowa Pałuckiego, będącego kiedyś własnością Cystersów, gdzie znajduje się najstarszy w Polsce drewniany kościół z przełomu 1373-74 roku. Na całej liczącej 143 km trasie szlaku towarzyszyć będzie nam jego oznaczenie, oficjalne logo „Szlaku Cysterskiego w Polsce”.

Co w Lechlinie słychać