W sobotę 19 sierpnia odbyły się w Lechlinie Dożynki Wiejsko – Parafialne. Wśród rolników i mieszkańców przybyłych do Lechlina był także Burmistrz Tadeusz Kłos.

Na Dożynkach nie zabrakło oczywiście chleba, szczególnego symbolu urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To także nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem.

Chleb z tegorocznych plonów przekazali na ręce Burmistrza Gospodarze Dożynek, starostowie: Małgorzata Tronina i Mariusz Mycka.

Nie zabrakło tradycyjnej formuły: „Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu nie zabrakło”

Na co Burmistrz odpowiedział: „Dziękuję i deklaruję, że w takim zakresie w jakim to ode mnie zależy będę ten chleb dzielił sprawiedliwie i tak, aby nikomu go nie zabrakło” i dzielił chleb wśród dożynkowych gości.

Autorzy zdjęć: Natalia Glos i Paweł Grabiński: