Lechlinek powstał na terenie dóbr lechlińskich jako Olędry. W 1864 roku Lechlin – majątek szlachecki, wieś i probostwo posiadały 345 mieszkańców, 65 domów w tym 24 prywatne. W 1880 roku olędry posiadały 10 domów, 80 mieszkańców.

W 1921 roku w Lechlinku było 10 gospodarstw, cmentarz ewangelicki i leśniczówka. Budynki mieszkalne były z czerwonej cegły a gospodarcze z gliny mieszanej z sieczką. Dzięki wybieraniu gliny potrzebnej do budowy utworzono staw. W 1921 roku na osadzie mieszkało 71 osób, w 1926 roku – 62, w tym 13 Niemców.

Po II wojnie światowej w gospodarstwie poniemieckim utworzono leśniczówkę, która podlega pod Nadleśnictwo Durowo. Około 1990 roku wybudowano nowy budynek dla leśniczówki. W 2000 roku we wsi było 10 gospodarstw. Działało KGW.
Po II wojnie światowej Lechlinek stał się odrębną wsią.