13.1 C
Skoki
czwartek, 30.03.2023

Nabór wniosków „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Skoki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Skoki. Nabór trwać będzie do...

Ścieki cześć 2 – KONTROLE – KARY

W trakcie kontroli prowadzonych przez organ kontrolujący, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni...

Ścieki cześć 1 – Obowiązki właściciela nieruchomości

Właściciel nieruchomości ma obowiązek, w pierwszej kolejności przyłączyć swoją posesję do sieci kanalizacyjnej, a jeśli taka nie istnieje, to wyposażyć ją w...

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego

Uwaga! Poniżej do pobrania wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego w 2023 roku: Wniosek zakup...
Szkola_Podstawowa_w_Skokach

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym...

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem...

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Skoki

Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Skoki. W przypadku...

Kalendarz wybranych imprez 2023

Kalendarz wybranych imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych 2023* 28 styczna -...

Świetlice wiejskie – nowy cennik i zasady wynajmu od 2023

Świetlice wiejskie – nowy cennik i zasady wynajmu W grudniu 2019 roku Radni Rady Miejskiej Gminy w Skokach podjęli...

Będą kontrole źródeł ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB...

Do mieszkańców terenów rekreacyjnych w Sławicy

W Sławicy na terenie działek letniskowych realizowany jest 3 etap budowy wodociągu. Zakresem wodociągowania objęte będą wszystkie działki nie posiadające jeszcze infrastruktury...
Website Security Test
Skip to content