Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

W związku z wyrażeniem zgody przez WFOŚiGW w Poznaniu na kontynuację w 2024 roku przez Gminę Skoki programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, w wyniku podpisanego aneksu do umowy dotacyjnej, Burmistrz ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła.

Nabór skierowany jest do właścicieli samodzielnego lokalu mieszkalnego, wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na terenie gminy Skoki. Nabór trwać będzie do 10.11.2024 r. lub do wyczerpania środków.

W ramach programu uzyskanie dofinansowania przedsięwzięcia jest możliwa dla przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą Skoki.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 30.11.2024 r. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

  1. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
  2. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
  3. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki.

Wszystkie dokumenty, formularze i instrukcje oraz dane kontaktowe do pracowników urzędu dostępne są pod linkiem: