Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach dla mieszkańców Gminy Skoki.

Taryfa wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:

1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,

2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Taryfa cen i stawek opłat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, obowiązująca od dnia 25 listopada 2023 do 24 listopada 2026 roku:

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe5,005,40zł/m3
2.Pozostali odbiorcy5,005,40zł/m3
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe13,3314,4zł/m3
2.Pozostali odbiorcy13,3314,4zł/m3
Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 1 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe4,394,74zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy5,766,22zł/odb./m-c
Tabel 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 1 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe19,9621,56zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy24,5326,49zł/odb./m-c
Tabela 5. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 2 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe5,235,65zł/m3
2.Pozostali odbiorcy5,235,65zł/m3
Tabela 6. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 2 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe13,8514,96zł/m3
2.Pozostali odbiorcy13,8514,96zł/m3
Tabela 7. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 2 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe4,584,95zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy6,016,49zł/odb./m-c
Tabela 8. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 2 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe20,6822,33zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy25,4227,46zł/odb./m-c
Tabela 9. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 3 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe5,405,83zł/m3
2.Pozostali odbiorcy5,405,83zł/m3
Tabela 10. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 3 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorców usługCena nettoCena bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe14,4915,65zł/m3
2.Pozostali odbiorcy14,4915,65zł/m3
Tabela 11. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 3 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe4,735,11zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy6,216,71zł/odb./m-c
Tabela 12. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 3 roku obowiązywania taryfy
l.p.Taryfowa grupa odbiorcówStawka nettoStawka bruttoJednostka
1.Gospodarstwa domowe21,0122,69zł/odb./m-c
2.Pozostali odbiorcy25,8227,89zł/odb./m-c

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.