Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje Seniorów o dodatkowym naborze do programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Adresatami programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Skoki w wieku 65 lat  i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.

Program polega na zapewnieniu uczestnikom:

  • bezpłatnego urządzenia – teleopaski,
  • możliwości zgłoszenia nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia poprzez bezpłatny kontakt z usługą operatora pomocy za pomocą teleopaski,
  • realizacji działań podejmowanych przez dyspozytora, mających na celu udzielenie pomocy osobie zgłaszającej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania wniosku, wypełnienia go i złożenia osobiście lub listownie w OPS Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki do dnia 18 października 2023r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 61 892 58 28, 61 892 58 27.  

Kwalifikacja będzie prowadzona do momentu wyczerpania miejsc. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych OPS nie przyjmuje zgłoszeń drogą mailową.

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest finansowany ze środków Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 oraz ze środków Gminy Skoki.