drews15 maja 2015, tytułem Powiatowego Strażaka Roku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wągrowieckiego, przyznawanym przez Zarząd Powiatowy Ochotniczej Straż Pożarnej w Wągrowcu, uhonorowany został Skoczanin – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach Roman Drews.

Roman Drews, syn Anny z d. Pruchniewskiej i Idziego Drewsów, urodzony 27 lipca 1965 r. pochodzi z rodziny o tradycjach społecznikowskich, szczególnie związanej z działalnością skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego dziadek, Jan Pruchniewski był radnym i członkiem Komisji Miejskiej Rady Narodowej oraz członkiem Komitetów Obwodowych Mieszkańców. Był też aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, w której pełnił między innymi funkcję sekretarza. Śladami ojca, poszedł jego syn, a wujek Romana, Czesław Pruchniewski, który w OSP działał do lat 60- tych, tj. do czasu wyprowadzenia się poza teren Skoków. Identyczny sposób spędzania wolnego czasu, tj. „spieszenia bliźnim na ratunek” wybrał zięć Jana, a ojciec Romana- Idzi Drews, który członkiem skockiej OSP został z chwilą zamieszkania w Skokach w 1958 i pozostaje nim do dzisiaj. W jednostce przez szereg lat pełnił funkcje skarbnika, a obecnie jako członek honorowy głosem doradczym wspiera młodszych kolegów.

W tej sytuacji, naturalnym się stało, że wychowywany wśród strażaków, młody Roman od najmłodszych lat marzył by zostać strażakiem. Marzenie to spełniło się 1 września1980, gdy szeregi skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej powiększyły się o młodego ochotnika Romana Drewsa. W latach 1980- 1982, nasz strażak ochotnik uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wągrowcu ,po ukończeniu której rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno Montażowych Budownictwa Rolniczego w Poznaniu. Skockiej jednostce, z przerwą spowodowaną służbą wojskową w latach 1985 – 1987, Ochotniczy Strażak Roku 2014 Powiatu Wągrowieckiego, ciesząc się zaufaniem kolegów i pełniąc w niej różne funkcje pozostaje wierny do dzisiaj. W 1989 wszedł w skład Zarządu OSP i do 2000 pełnił funkcję gospodarza, którą zamienił na stanowisko Naczelnika Straży. Stanowisko to, w połączeniu z funkcją kierowcy mechanika, z wyłączeniem roku 2008, w którym pełnił funkcję Prezesa Zarządu, pełni po dzień dzisiejszy.

drews (2)W 1987, nasz strażak ochotnik, swe hobby postanowił połączyć z pracą zawodową i został strażakiem w Zakładowej Straży Pożarnej „STOMIL” w Bolechowie, skąd 15 listopada 1992 przeszedł do pracy w Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie, gdzie jako kierowca pracował do przejścia na emeryturę, co nastąpiło 31 marca 2010.

W trakcie swej pracy, Roman Drews brał udział w wielu akcjach i uczestniczył między innymi w likwidacji i usuwaniu skutków niebezpiecznych zdarzeń, nie tylko w skali powiatu poznańskiego i Wielkopolski, ale i w skali kraju. W tym, w 1997 wraz z wielkopolskimi strażakami uczestniczył w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków powodzi w województwach lubuskim / okolice Nowej Soli / i opolskim, a w 2001 w województwach małopolskim /okolice Nowego Sącza/ i pomorskim /rejon Gdańska i dolnej Wisły/. Za udział w tych akcjach, Skoczanin 19 października 2001 przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego odznaczony został „Krzyżem za dzielność”. Jego doświadczenie i poświęcenie zostały też docenione przez władze powiatu poznańskiego, które 14 maja 2002 przyznały Mu tytuł „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego”.

Przy wzorowej pracy zawodowej i zaangażowaniu na rzecz OSP / w 2014 – 48 , a do 15 listopada 2015 – 90 wyjazdów do różnych akcji, co daje mu najlepszy wynik w jednostce/, nasz wzorowy ochotnik cieszy się też życiem rodzinnym. Od kwietnia 1990. jest mężem Danuty zd. Salińskiej i szczęśliwym ojcem – córki Dominiki i syna Patryka, z którymi- w tym z Patrykiem w okresie ferii letnich, min. na wędkowaniu- stara się spędzać każdy wolny od akcji czas.