Gmina Skoki wspiera bezpieczeństwo mieszkańców, m.in. w 2023 roku udzieliła dotacji finansowych dla służb mundurowych na łączną kwotę 31.310,00 zł.

Komisariat Policji w Skokach:

  • 20.000,00 na modernizację pomieszczeń w Komisariacie w Skokach.
    Całość zadania wyniosła 25.550,00 zł.
  • 4.000,00 zł na zakup urządzeń do badania trzeźwości – 2 sztuki urządzeń typu AlcoBlow.
    Całość zadania wyniosła 2.460,00 zł, resztę zwrócono do budżetu gminy

Ochotnicza Straż Pożarnej w Skokach:

5.500,00 zł na udział w zakupie uzbrojenia, sprzętu techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego.
Zakupiono: sprężarkę, sprzęt i armaturę strażacką oraz podpory stabilizujące.
Całość zadania wyniosła 31.500,00. Kwota 6.000,00 zł została pozyskana przez OSP Skoki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast pozostałe środki w wysokości 20.000,00 zł stanowiła dotacja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lechlinie:

2.750,00 zł na udział w zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – zakup drabiny pożarniczej. Całość zadania wyniosła 6.282,69. Kwota 3.500,00 zł została pozyskana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozostała kwota w wysokości 32,69 zł została pokryta ze środków własnych OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rościnnie:

600,00 zł z przeznaczeniem na udział w zakupie wyposażenia osobistego i ochronnego.
Całość zadania wyniosła 3.073,00 zł. Kwota 2473,00 zł została pokryta ze środków własnych OSP. Zakupiono obuwie strażackie, kominiarkę niepalną oraz rękawice specjalne.

Ponadto w budżecie Gminy Skoki na ochronę przeciwpożarową w 2023 roku przeznaczono 246.666,36 zł (m.in. zakup paliwa, koszty eksploatacyjne- energia, gaz, woda, remonty, badania, ćwiczenia, przeglądy, ubezpieczenia, ekwiwalent i wynagrodzenia).