W marcu strażacy ochotnicy ze Skoków podsumowują poprzedni rok działalności. Jednostka wyróżnia się na tle powiatu. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego dh Piotr Kaczmarek – prezes MG ZOSP i jednocześnie prezes OSP, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej statystyki dotyczące jednostki.

Syrena alarmowa wzywała strażaków do interwencji 164 razy, w tym 40 razy do pożarów, 17 razy do kolizji i wypadków, 32 razy do usuwania skutków działania czynników atmosferycznych.

Strażacy odnotowali także 36 wezwań dotyczących owadów błonkoskrzydłych (os, pszczół, szerszeni), trzykrotnie udzielali pomocy osobom poszkodowanym do czasu przyjazdu karetki pogotowia, dwukrotnie zabezpieczali lądowania śmigłowca ratunkowego, dwukrotnie też interweniowali w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Dwa razy wypompowywali wodę z pomieszczeń po ulewach, w dziewięciu przypadkach usuwali plamy oleju na jezdniach i odnotowali także 9 fałszywych alarmów.

Czterokrotnie jednostka, działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym interweniowała poza terenem gminy w przypadku pożaru kurnika w Kłecku, marketu Biedronka w Mieścisku, pożaru lasu i budynku gospodarczego w Przysieczynie.

Jednostka wciąż doskonali swoje umiejętności, tak, aby czas od wezwania do przyjazdu na miejsce zdarzenia był jak najkrótszy. Statystyki pokazują, że do115 zdarzeń miejscowych strażacy docierali w czasie nie dłuższym niż 9 min.

– Każdemu strażakowi należy życzyć, żeby nie musiał wcale stawać do akcji, ale największą naszą klęską byłoby to, że zawyje syrena, a my nie będziemy w stanie pojawić się na miejscu zdarzenia – powiedział dh Andrzej Woźnicki, wiceprezes ZW ZOSPRP w Poznaniu i prezes strażaków w powiecie wągrowieckim.

Z wielkim uznaniem o gotowości i sprawności skockich strażaków wyraził się też mł. bryg. Jacek Rochowiak – p.o. Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu: – Skocka jednostka, ze względu na swoje znaczenie i wyszkolenie, wiedzie prym wśród jednostek na terenie powiatu wągrowieckiego.

Wyrazy uznania wyraził także burmistrz miasta i gminy Tadeusz Kłos: – Chciałoby się, żebyście nie musieli interweniować, ale ponieważ życie pisze swoje scenariusze, to wasza skuteczność powoduje poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta i gminy. To jest wartość nie do przecenienia.

Burmistrz Kłos poinformował zebranych, że są czynione starania o pozyskanie nowego ciężkiego wozu bojowego, bo ten dotychczasowy jest już bardzo wysłużony oraz o planach przebudowy remizy. Pozyskiwanie nowego sprzętu wymaga możliwości jego garażowania, zmiany funkcjonalności dotyczą także innych pomieszczeń.

Skocka jednostka skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na zakup wyposażenia, bardzo mocno jest wspierana przez samorząd Gminy Skoki i urząd. O tym, że będzie tak nadal mówili także: Zbigniew Kujawa – przewodniczący rady miejskiej oraz Kinga Pilna, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa urzędu miasta i gminy. Strażacy mają też możliwość informowania o swoich działaniach mieszkańców miasta i gminy.

Chlubą jednostki jest Orkiestra Dęta OSP w Skokach, w której aktualnie są 24 osoby grające i 8 osób uczących się gry na instrumentach.

Orkiestra, pod batutą kapelmistrza Daniela Ebertowskiego, realizuje także projekty artystyczne, które mają szansę na trwale wpisać się do kalendarza wydarzeń artystycznych. Trwa obecnie budowanie zespołu mażoretek.

Zakres wykonania zadań oraz właściwa gospodarka finansowa spowodowała, że członkowie wlanego zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi jednostki.

zdjęcia Franciszek Szklennik: