19 marca tego roku na terenie Bazy Paliw Płynnych nr 4 w Rejowcu należącej do Operatora Logistycznego Paliw Płynnych odbyły się ćwiczenia dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, służb i inspekcji z terenu województwa wielkopolskiego. Ćwiczenia były zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod kryptonimem „REJOWIEC 2015”.

Baza Paliw w Rejowcu Poznańskim jest jedną z największych baz w kraju, w której magazynowane są ciecze ropopochodne, które dostarczane są rurociągiem dalekosiężnym z Płocka oraz transportem kolejowym. Zorganizowanie ćwiczeń na skalę wojewódzką było konieczne ze względu na fakt, iż substancje znajdujące się w Bazie nr 4 stwarzają przede wszystkim zagrożenie wybuchowe i pożarowe.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwie, równolegle odbywające się części: część aplikacyjną i część teoretyczną. Podczas części aplikacyjnej powołany sztab opracowywał założenia taktyczne na skutek wystąpienia zagrożenia na terenie Bazy Paliw nr 4. W tym samym czasie ratownicy z PSP i OSP w części praktycznej organizowali zaopatrzenie wodne na odległość ok. 5000 metrów z jeziora Gackiego do Bazy Paliw. Punktem kulminacyjnym ćwiczeń było przeprowadzenie symulowanego natarcia na zbiornik z benzyną o pojemności 20 000 m3 przy pomocy działek wodno-pianowych. Duże doświadczenie i zharmonizowana praca ratowników pozwoliły na osiągnięcie pełnego sukcesu.

W ćwiczeniach, poza strażakami, w charakterze obserwatorów udział brali przedstawiciele lokalnych władz oraz służb w osobach:

  • Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- st. bryg. dr inż. Jerzy Raneki wraz z kadrą dowódczą,
  • Starosta Powiatu Wągrowieckiego – Pan Tomasz Kranc,
  • Komendant Powiatowy Policji – Pani mł. insp. Magdalena Sławińska wraz ze swoimi podwładnymi,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Pan Tadeusz Kłos wraz z przedstawicielem zarządzania kryzysowego,
  • Kierownictwo Zespołu Baz Paliw z Kierownikiem Eksploatacji Bazy Paliw nr 4- Panem Maciejem Bruss na czele.

Na koniec warto podkreślić, że w ćwiczeniach brali udział także druhowie z OSP Skoki, którym w przypadku powstania zagrożenia na terenie Bazy Paliw przyjdzie zmierzyć się z żywiołem jako pierwszym.

Piotr Kaczmarek

[Not a valid template]