Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku w dniach 17-30 lipca odbył się w Rościnnie obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Organizatorem obozu była Ochotnicza Straż Pożarna w Mieścisku, przy współudziale gmin powiatu wągrowieckiego. W obozie uczestniczyło 50 dzieci z całego powiatu w wieku 13-17 lat w tym 13 z naszej gminy.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach z ratownictwa medycznego, wodnego, nurkowego i morskiego, taktyki działań ratowniczo-gaśniczych, surwiwalu orientacji w lesie, znajomości sprzętu gaśniczego i w zajęciach wysokościowych. Oprócz w/w zajęć, były gry i zabawy, wycieczka do Parku dinozaurów w Rogowie a także pokazy grupy antyterrorystycznej.

Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra a nad całością czuwał Komendant obozu V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Marian Bodus.

Dzięki wcześniej zakontraktowanych zajęciach z ratownictwa specjalistycznego, udało się w całości zrealizować program i osiągnąć założone cele.

Pogoda i humory dopisywały a większość uczestników już deklaruje chęć powrotu do Rościnna w przyszłym roku.

Dariusz Lipczyński