Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku w miesiącach luty i marzec, odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy (Skoki, Potrzanowo Rościnno, Lechlin, Kakulin i Kuszewo).

W zebraniach licznie uczestniczyli członkowie czynni, wspierający i honorowi z tych jednostek a także zaproszeni na zebrania goście. Odczytane zostały sprawozdania z działalności Zarządów i plany pracy na następny rok, które zostały przyjęte z pełnym poparciem druhów a Zarządy uzyskały absolutorium za okres sprawozdawczy.

Podczas dyskusji omawiane były sprawy dotyczące zakupu nowego sprzętu i umundurowania, zawodów sportowo-pożarniczych, organizacji dni strażaka, uczestnictwa w imprezach gminnych i kościelnych a także pracy z młodzieżą.

Przy okazji zebrań Prezes jednostki OSP Skoki dh Jan Kaczorowski przekazał dla jednostek z Potrzanowa i Lechlina po 6 używanych ale dobrych hełmów.

Wręczono podziękowania najbardziej aktywnym druhom. Brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

Dh Stanisław Janecko – OSP Potrzanowo

Dh Wiesław Łączyński – OSP Potrzanowo

Dh Roman Konieczny – OSP Lechlin

OSP_w_Lechlinie_1 OSP_w_Lechlinie_2 OSP_w_Lechlinie_3 OSP_w_Lechlinie_4

OSP_w_Lechlinie_5 OSP_w_Lechlinie_6 OSP_w_Lechlinie_7 OSP_w_Lechlinie_8

OSP_w_Lechlinie_9 OSP_w_Lechlinie_10 OSP_w_Lechlinie_11 OSP_w_Lechlinie_12

OSP_w_Lechlinie_13

OSP_w_Potrzanowie_1 OSP_w_Potrzanowie_2 OSP_w_Potrzanowie_3 OSP_w_Potrzanowie_4