ZOBACZ_FILMPo pięciu latach starań i negocjacji, w dniu 22 maja br. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Skoki a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącą zasad współpracy przy gazyfikacji miasta Skoki.

Zgodnie z tym porozumieniem Wielkopolska Spółka Gazownictwa wybuduje magistralę z Wągrowca do Skoków oraz sieć gazową średniego ciśnienia na obszarze trzech czwartych naszego miasta. Gmina Skoki wybuduje sieć gazową obejmującą ulice Wągrowiecką, część ulicy Jana Pawła II do wysokości ul. Ogrodowej, Ogrodową, Łąkową, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkową, Kazimierza Wielkiego, Ciastowicza, Dworcową i Dąbrowskiego, bez przyłączy gazowych.

Planowany termin zakończenia całości inwestycji to koniec przyszłego roku. Aktualnie trwają roboty ziemne i instalacyjne związane z budową magistrali gazowej do Skoków.

Dzięki wybudowaniu sieci gazowej w Skokach, zostanie stworzona mieszkańcom, najpierw miasta a w przyszłości całej gminy, możliwość podłączenia do swoich posesji gazu.

Przyłącza do poszczególnych posesji, po uiszczeniu przez właściciela opłaty przyłączeniowej, będzie budowała Wielkopolska Spółka Gazownictwa. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych opłata przyłączeniowa przedstawia się następująco:

  • Opłata ryczałtowa za budowę odcinka sieci służącego do przyłączania o długości do 15 m
  • 1471 zł netto + 323.62 zł podatku VAT = 1794.62 zł
  • Stawka opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza powyżej 15m – 60.70 zł + 13.35 VAT=74.05 zł (Uwaga: W/w stawki nie obejmują kosztów zakupu i montażu szafki przeznaczonej na kurek główny. Operator może na wniosek przyłączanego podmiotu opłatę rozłożyć na raty.)

Druk wniosku o określenie warunków przyłączenia można pobrać ze strony internetowej www.wsgaz.pl, oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 15 lub w sekretariacie. Wypełniony druk wraz kserokopią mapki obejmującą teren Państwa działki, dowodem osobistym, nr Pesel należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Oddziału WSG w Wągrowcu ul. Skocka 53 (przy obwodnicy) Tel. 067 2688887.

Artur Nowakowski

[iframe width=”640″ height=”360″ src=”http://www.youtube.com/embed/UcWUzyRYb5g?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen]