Nasza Gmina należy do tych, które co roku włączają się w ogólnopolskie działania o charakterze edukacyjno – profilaktycznym. W ubiegłym roku brała czynny udział w kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”, „Przeciw pijanym kierowcom” oraz „Narkotyki? To mnie nie kręci!”.

W tym roku również włącza się w XV Jubileuszową Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, III edycję kampanii „Odpowiedzialny Kierowca” i III edycję kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!”.

W celu podsumowania działań zeszłorocznych, uhonorowania szkół i placówek oświatowych, instytucji oraz osób, które podejmowały działania na rzecz propagowania idei kampanijnych, dnia 6 maja w sali Biblioteki Publicznej na ulicy Ciastowicza 11 odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z przedstawicielami oświaty, kultury, policji i pomocy społecznej.

Certyfikaty za aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach kampanijnych w roku 2014 otrzymały:

– Przedszkole Samorządowe w Skokach,

– Przedszkole Publiczne w Jabłkowie,

– Szkoła Podstawowa w Skokach,

– Szkoła Podstawowa w Jabłkowie,

– Gimnazjum nr 1 w Skokach,

– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

– Świetlica Środowiskowa w Skokach,

– Świetlica Środowiskowa w Potrzanowie,

– Świetlica Środowiskowa w Pawłowie Skockim,

– Świetlica Środowiskowa w Rościnnie,

– Komisariat Policji w Skokach,

– Biblioteka Publiczna w Skokach,

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

Za pracę włożoną w organizację różnorodnych działań profilaktycznych, dyplomami i drobnymi upominkami wyróżniono też 37 osób.

W drugiej części spotkania zostały przedstawione cele kampanii tegorocznych i poszczególnym instytucjom przekazano materiały edukacyjne ( przewodniki, ulotki, broszury, dyplomy, plakaty, gadżety itp.) do przeprowadzenia wybranych inicjatyw.

W dzisiejszych czasach problem alkoholizmu i narkomanii dotyka coraz młodszych ludzi. Borykają się z nim nie tylko osoby zażywające środki psychoaktywne i pijące alkohol w sposób szkodliwy, ale również członkowie rodzin, w których występuje zjawisko uzależnienia. Kampanie profilaktyczne podejmują działania z zakresu edukacji publicznej, uczulając społeczeństwo na wielorakość szkód zdrowotnych i społecznych związanych ze stosowaniem różnego rodzaju używek. Poprzez organizację działań profilaktycznych, służą rozwijaniu wśród różnych grup społecznych czynników chroniących, pozwalających na ograniczanie przez nie sięgania po środki toksyczne. Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności właściwego zagospodarowywania czasu wolnego, swoich pasji i hobby, niewątpliwie przyczynia się do tego, że coraz więcej osób ukierunkowuje swoją energię na to co zdrowe i pożyteczne, dąży do utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz do osiągnięcia poczucia zadowolenia i satysfakcji osobistej.

Już niebawem pierwsze inicjatywy organizowane pod kampanijnymi szyldami: Turniej Sportowy dla Przedszkolaków w Łosińcu i Rajd Rowerowy z okazji Dnia Dziecka.

Druga z wymienionych imprez jest przedsięwzięciem otwartym i już dzisiaj zapraszamy na nią wszystkie dzieci wraz z ich rodzicami i opiekunami.

Małgorzata Szpendowska – Wylegalska gminny koordynator ds. uzależnień