W ramach tych dwóch, społecznych kampanii profilaktycznych, 1 grudnia  w tutejszej Bibliotece Publicznej, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

W kameralnym gronie owocnie dyskutowano nad ważnymi dla zdrowia kobiet i ich przyszłych dzieci sprawami, głównie nad szkodliwością spożywania alkoholu podczas ciąży, które jest zagrażające dla rozwoju płodu i może doprowadzić do narodzin dziecka z objawami FASD (Spektrum Alkoholowych Zaburzeń Płodowych).

Uczestniczki spotkania dowiedziały się o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla kobiety i nawet lampka wina może doprowadzić do uszkodzeń nienarodzonego dziecka. Oczywiście im spożytego alkoholu więcej i częściej sięga po niego przyszła matka, tym prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu wzrasta. Wszystkie młode Panie dowiedziały się jakie są objawy FASD oraz z jakimi trudnościami w życiu muszą mierzyć się chore dzieci i ich opiekunowie oraz na ile pomaga leczenie specjalistyczne, rehabilitacja i terapia, a jakich zmian nie da się odwrócić.

Spotkanie uzmysłowiło wszystkim ogrom krzywd jakie wyrządza się własnemu dziecku jeśli nie zachowuje się w ciąży abstynencji. Prowadząca wykład psycholog pani Jolanta Korczowska – Jankowiak podkreślała wagę odpowiedzialności zarówno przyszłych matek jak i ojców w sytuacji decydowania się na potomstwo.

Spotkanie rozpoczęto projekcją filmu „FASD ma twarz”, który stał się kanwą do dalszej prezentacji specjalisty nt. „Trzeźwość i higiena psychiczna w ciąży warunkiem dobrego zdrowia kobiety i dziecka” oraz ożywionej dyskusji zebranych Pań.

Podsumowaniem spotkania była wspólna integracyjna kawa oraz rozdanie gadżetów w postaci parasolek z symbolicznym napisem „Chronię przed FASD”, mających przypominać ich użytkowniczkom przesłanie obu kampanii.

Niebawem kolejne działania kampanijne, na które zapraszamy!

Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień