Zebrania wiejskie wyborcze rozpoczęły się  21 lutego w Lechlinie, a zakończyły 9 kwietnia w Stawinach. Zebrania odbyły się we wszystkich 27 sołectwach naszej Gminy. Wybrano 25 sołtysów oraz członków rad sołeckich. W sołectwie Chociszewo i Rakojady, nie wybrano sołtysów, ze względu na brak kandydatów do pełnienia tej funkcji.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zmiana na stanowisku sołtysa nastąpiła w Bliżycach, Jabłkowie, Kakulinie, Lechlinku, Pomarzankach, Potrzanowie, Rejowcu i Sławicy. 15 kandydatów na sołtysów nie miało kontrkandydatów. Największa liczba uprawnionych mieszkańców, która wzięła udział w zebraniu wyborczym była w Rejowcu, gdzie uczestniczyło w wyborze sołtysa 73 osoby na 202 uprawnione. Sołectwem o największej liczbie „wyborców” było Potrzanowo, gdzie uprawnionych było 618 osób, w głosowaniu wzięło udział niespełna 67 osób. Najmniejszym sołectwem pod względem liczby mieszkańców jest sołectwo Pomarzanki gdzie uprawnionych do wyborów było 11 osób, a głosowało 7, w związku z tym frekwencja wyniosła 63% i była najwyższą frekwencją  podczas wszystkich zebrań.

Zebrania były okazją do podsumowania działalności sołtysów i rad sołeckich w kadencji 2015-2019. Udział Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa, radnych, a także pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach umożliwił poruszenie najważniejszych spraw danego sołectwa i zadawanie pytań o trwające i planowane inwestycje. Jednym z punktów zebrania było też przyjęcie wniosków i propozycji, których realizacja może się przyczynić do ułatwienia życia mieszkańcom.

Podajemy informację z nazwiskami sołtysów i członków rad sołeckich, wybranych przez mieszkańców na bieżącą kadencję. Liczbę członków rad sołeckich określali mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego. Na zielono nowi sołtysi.

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE BIEŻĄCEJ KADENCJI

Sołectwo
SołtysSkład rady sołeckiej
1.  BliżyceMaciejewski Paweł
Grażyna Kozicka – Nowak
Wiesław Krawczyk
Łukasz Kubiński
Rafał Kubiński
Sebastian Żelazny
2.  BrzeźnoKramer TeresaZofia Chudziak
Kazimiera Rybicka
Lidia Wojtkowiak
3.  BudziszewiceKluj HenrykaZdzisław Lichota
Henryk Nowak
Jarosław Nowak
5.  GlinnoMaciejewski  AlojzyStanisława Gronowicz
Natalia Marszałek
Dawid Stawski
6.  GrzybowoZaranek  AndrzejKinga Bogacka
Karina Wieczorek
Krystyna Zaranek
7.  JabłkowoSaukens ArletaKamila Cur
Marta Gier
Agnieszka Pachowicz
Ryszard Stiller
Krzysztof Szymczak
8.  JagniewiceDrewicz WiesławEwa Kantorska
Kamila Łukaszewska
Aleksandra Wiśniewska
9.  KakulinSzymkowiak LidiaAndrzej Bielawski
Maciej Kowalewski
Aneta Matuszak
Arkadiusz Słomiński
Magdalena Wilkosz
10. KuszewoGruss  KrystynaRenata Szczurek
Magdalena Pinkowska
Mirosława Tylczyńska
11. LechlinGrabiński  PawełRenata Drewicz
Anita Dziechciar
Ariel Januszewski
Marcin Nowak
Jarosław Podolski
Małgorzata Podolska
Ewa Świder
12. LechlinekStoiński PiotrAndrzej Brykczyński
Agnieszka Kowalewska
Andrzej Kowalewski
Marian Stoiński
13. ŁosiniecBerent DanutaAleksander Berent
Robert Czaczyński
Tomasz Pauszek
Martyna Pilarska
Krzysztof Wendland
Piotr Wiśniewski
14. NiedźwiedzinyHytra ZofiaTeresa Dudziak
Paweł Korżak
Marek Mikuła
Andrzej Strojny
15. Pawłowo      SkockieDankowska JustynaDorota Andrzejewska
Małgorzata Jaszyk
Małgorzata Krawczyk
Alicja Witkowska
16. PomarzankiStajkowski MateuszKarolina Fijołek
Irena Stajkowska
Piotr Stajkowski
17. PotrzanowoKmiecik Wojciech Michał Bochyński
Janusz Gliszczyński
Grzegorz Janecko
Piotr Kaczmarek
Tomasz Liberski
Magdalena Łączyńska
Krystian Słomiński
18. RaczkowoBachorska Elżbieta Małgorzata Braun
Dariusz Charubin
Anna Konowalska
20. RejowiecRozmiarek Anna Arleta Hynder
Grażyna Jankowska
Magdalena Koperska
Magdalena Trela
Beata Ucińska
Hanna Ucińska
21. Roszkowo Koteras JaninaWojciech Koprowski
Mikołaj Koteras
Piotr Wojnach
22. RoszkówkoUciński  KrzysztofKrystyna Obst
Robert Adamski
Romualda Jastrząbek
23.  RościnnoCzarnecki  HubertMariusz Dereżyński
Anna Loręcka
Patryk Loręcki
24.  SławicaStożek Krzysztof Mariusz Dłużnik
Halina Filipiak
Małgorzata Krzyminiewska
Agnieszka Stożek
Natalia Warchlewska
25.  Sława Wlkp.Stoiński Daniel Wojciech Bączkiewicz
Jakub Mrugalski
Szymon Popielski
26.  StawianyGronowicza Anna Violetta Burzyńska
Barbara Saukens
Arkadiusz Zdanek
Barbara Zielińska
27. SzczodrochowoSommerfeld Mariusz Tomasz Czapla
Łukasz Domalik
Adam Jaśkowiak