W Pomarzankach nowy sołtys, został nim Mateusz Stajkowski. W skład Rady Sołeckiej weszli: Karolina Fijołek, Irena Stajkowska i Piotr Stajkowski.
Nowemu sołtysowi gratulujemy i życzymy powodzenia.

Nowy sołtys w Potrzanowie
Wojciech Kmiecik wygrał wybory z dotychczasowym sołtysem Janem Brodą i został sołtysem sołectwa Potrzanowo. tak zadecydowali mieszkańcy 26 marca na zebraniu wiejskim.
W skład Rady Sołeckiej weszli: Michał Bochyński, Janusz Gliszczyński, Grzegorz Janecko, Piotr Kaczmarek, Tomasz Liberski, Łączyńska Magdalena i Krystian Słomiński.

Dwa sołectwa bez sołtysa!
27 marca w Chociszewie i 28 marca w Rakojadach odbyły się wyborcze spotkania sołeckie.
Na żadnym z nich nie wybrano sołtysa z uwagi na brak chętnych do objęcia tego stanowiska, a szkoda.

W Roszkowie bez zmian.
Sołtysem ponownie została Janina Koteras, tak 1 kwietnia na zebraniu sołeckim zadecydowali mieszkańcy.
Rada sołecka – Wojciech Koprowski, Mikołaj Koteras, Piotr Wojnach.

Sołtys wsi Szczodrochowo ten sam: Mariusz Sommerfeld
Rada Sołecka w składzie: Tomasz Czapla, Łukasz Domalik, Adam Jaśkowiak. Tak na zebraniu wiejskim 3 kwietnia zadecydowali mieszkańcy.

Zmiana Sołtysa w Sławicy
Mieszkańcy sołectwa w głosowaniu 4 kwietnia postawili na nowa osobę.
Sołtysem został Krzysztof Stożek
Rada sołecka wsi Sławica to: Mariusz Dłużnik, Halina Filipiak, Małgorzata Krzymieniewska , Agnieszka Stożek, Natalia Warchlewska.

We wtorek 2 kwietnia odbyło się wyborcze zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Roszkówko.
Sołtys Krzysztof Uciński ponownie został wybrany na tą funkcję.
Rada sołecka: Krystyna Obst, Romualda Jastrząbek, Robert Adamski.

Stary, nowy sołtys w Sławie Wielkopolskiej – Daniel Stoiński, tak wczoraj 8 kwietnia na zebraniu wyborczym zadecydowali mieszkańcy.
Rada sołecka w składzie: Wojciech Bączkiewicz, Jakub Mrugalski, Szymon Popielski.

Stawiany to ostatnie sołectwo w gminie Skoki w którym odbyło się wyborcze zebranie sołeckie, we wtorek 9 kwietnie.
Sołtysem wybrano ponownie Annę Gronowcz. Radę sołecką tworzą: Violetta Burzyńska, Barbara Saukens, Arkadiusz Zdanek, Barbara Zielińska.