Wyjątkowy, wciąż rzadko spotykany Jubileusz, bo 101 rocznicę urodzin – 7 stycznia 2016 przeżywała mieszkanka Raczkowa pani Kazimiera Nawrocka.

Z tej okazji z życzeniami do Jubilatki pospieszyli członkowie bliższej i dalszej rodziny oraz przyjaciele i sąsiedzi. Sędziwą Jubilatkę w dniu jej urodzin odwiedził też Burmistrz Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Jolantą Wolicką Przywarty, który w imieniu własnym i Samorządu Gminy Skoki wraz z życzeniami przekazał Jej słodki upominek i urodzinowy bukiet kwiatów.

O życiu Pani Nawrockiej szczegółowo pisaliśmy w Wiadomościach Skockich z m- ca stycznia 2015. Dzisiaj pragniemy przypomnieć, że nasza Jubilatka urodziła się 7 stycznia 1915 w Jagniewicach. W czasie swego długiego życia pani Kazimiera była świadkiem I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko – rosyjskiej 1920. Żyła w wolnej Polsce okresu międzywojennego, przeżywała najazd hitlerowskich Niemiec na Polskę i okupacje niemiecką w latach 1939- 1945 oraz wyzwolenie kraju w 1945. Pracując i wychowując dzieci, a następnie wnuki po dzień dzisiejszy żyje- obecnie pod ich opieką- wśród swych najbliższych.

Mimo przeżytego przed 8-miu laty paraliżu i poruszania się na wózku, pani Nawrocka jest osobą bardzo pogodną i zachowuje dobre wspomnienia ze swego nie zawsze łatwego, ale godnie spędzonego życia. Bo przecież wraz z mężem Marcinem wychowała 11 dzieci, a z jej 101 urodzin cieszyło się też 30 wnuków, 51 prawnuków i 10 praprawnuków.

Naszej Jubilatce życzymy wiele zdrowia i cieszenia się z kolejnych Jubileuszy oraz szacunku i uznania ze strony współmieszkańców.