Spośród siedemnastu par, które trwają w związku małżeńskim 50 lat, piętnaście zjawiło się 10 listopada w „Szczypcie Natury”, aby odebrać z rąk burmistrza Tadeusza Kłosa Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wśród odznaczonych były pary małżeńskie, którym 50-rocznica minęła w ubiegłym i tym roku. Medale przyznaje Prezydent RP na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone ustawowo osoby (tj.: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) oraz zastępcy tych osób, a także: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Osobą upoważnioną do wręczenia Medalu dla mieszkańców miasta i gminy Skoki jest urzędujący burmistrz Tadeusz Kłos.

Wszystkich zebranych przywitała Joanna Wolicka – Przywarty – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach, która powiedziała m.in.: – Pół wieku temu zdecydowaliście się na tworzenie tej niezwykłej więzi, wspólnej drogi. Poszliście nią, trzymając się za ręce i nigdy nie puściliście tego małżeńskiego uścisku. Dlatego dotarliście do dalekiej stacji o nazwie Złote Gody”.

Chociaż przebyliście długą podróż, wiele jeszcze przed Wami. Życie bowiem jest długie i ciekawe, gdy ma się je z kim dzielić.(…) Jestem szczęśliwa, że mam, przed sobą kobiety i mężczyzn w tak doniosłej chwili ich życia. Życiowa miłość  bowiem to nie ta, która nie wytrzymuje próby czasu, ale ta, która trwa pomimo upływających lat. Bo najważniejszym bogactwem i złotem tego świata jest serce ukochanego człowieka.

Burmistrz Tadeusz Kłos podkreślił swoją szczególną radość z faktu, że przyszło mu wręczać medale ludziom, których spotyka na co dzień i którzy tworzyli i tworzą obraz miasta i gminy.

– Decydowaliście o swoim małżeństwie jeszcze w czasach kiedy jechaliście być może bryczką do ślubu, ponieważ samochody nie były wręcz powszechne. Zakładaliście rodziny w trudnych czasach, ale nic nie spowodowało, że Wasze więzy małżeńskie się rozerwały – powiedział m.in. włodarz miasta i gminy. – Stanowicie przykład dla młodych ludzi, którzy uczą się czym jest cierpliwość i wytrwałość. Jest mi szczególnie miło, że mogę dokonać wręczenia Wam Medali w przededniu Święta Niepodległości, które jest przecież świętem radosnym.

Władze gminy przygotowały dla odznaczonych okazałe bukiety kwiatów, drobne prezenty i słodki poczęstunek nawiązujący do tradycji jedzenia rogali świętomarcińskich. Dla gości uroczystości wystąpił z muzycznym prezentem Sławomir Heinrychowski, mieszkający w Potrzanowie muzyk Teatru Wielkiego w Poznaniu, którzy jest także dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Podczas uroczystości Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali: Jadwiga i Kazimierz Baliccy, Dorota i Jan Belterowie, Janina i Jacek Chudzińscy, Łucja i Ryszard Dembińscy, Jadwika i Zygmunt Graczykowie, Urszula i Jan Komasińscy, Mirosława i Michał Krusiowie, Ewa i Roman Malczewscy, Alicja i Stanisław Owsianni, Maria i Alojzy Pacholscy, Kazimiera i Jan Rybiccy, Halina i Henryk Sowińscy, Hanna i Zdzisław Tadeuszowie, Dorota i Roman Waneccy i Anna i Leszek Wieczorkowie

Dwie pozostałe pary małżeńskie otrzymają medale podczas wizyty burmistrza i kierownika USC w domach Jubilatów.

galeria zdjęć z uroczystości: Karolina Stefaniak