1 lipca po półrocznej przerwie odbyło się spotkanie sołtysów, sołectw gminy Skoki.

Było to spotkanie połączone z posiedzeniem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Rozmawiano m. in. o finansach, inwestycjach oraz wyzwaniach stojących przed Gminą Skoki. Kwestie te omawiał Burmistrz. Temat realizacji szczepień na terenie gminy Skoki przedstawiła Sekretarz Gminy Skoki Blanka Gaździak.

O nowych zasadach korzystania z PSZOK, tj. systemie kart sołtysom powiedziała Agata Ruta.

Program „Czyste powietrze”, jego zasady, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku, omówił opiekun programu w gminie Skoki, Stanisław Kida. Wchodzący od 1 lipca obowiązek złożenia przez każdego z nas deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przedstawiła Karolina Stefaniak.

O Powszechnym Spisie Ludności i jego sposobie przebiegu mówiła Weronika Saukens.

Spotkanie zakończyła luźna dyskusja o bieżących sprawach w sołectwach.