W myśl zasady, iż inwestujemy w pierwszej kolejności tam, gdzie da się rozmnożyć pieniądze przez uzyskanie dotacji zewnętrznych gmina Skoki realizuje obecnie zadanie nad jez. Włókna, jako jeden z elementów budowy kąpieliska. Zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych ” uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB”.

Wstępny proces inwestycji rozpoczęto dużo wcześniej od odzyskania części gruntów od ROD (lata 1998 – 2015), oczyszczono brzegi jeziora i dowieziono piasek na plażę (2015/2016). Dzięki pozyskanym środkom z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (2017/2018 ) rozpoczęto I etap zagospodarowania terenu przy jeziorze: budowę zejścia pieszego wraz z platformą widokową oraz boiska do streetballa i ścieżki edukacyjnej (w trakcie realizacji, planowane wg. projektu terminy to kwiecień – wrzesień 2019 r., wartość inwestycji ok. 400 000,00 zł). Następne etapy przewidują budowę ekologicznych miejsc parkingowych, węzła sanitarno-szatniowego itd.

Obecny zakres robót to:

  • Odkrzaczeniu terenu.
  • Budowa pomostu – platformy widokowej o wymiarach 24.0m x 3.0m o konstrukcji drewnianej posadowionej na palach drewnianych.
  • Wykonanie zejścia do jeziora w formie chodnika, którego trasa w celu zachowania normatywnego 6% pochylenia została zaprojektowana wzdłuż warstwic wysokościowych. Chodnik utwardzony kostką betonową Domino Eko o gr.6cm na podbudowie z tłucznia o łącznej powierzchni 1273.00m2;
  • Wykonanie schodów na gruncie utwardzonych kostką betonową gr.6cm;
  • Montaż ławki parkowej z oparciem – 5 szt.;
  • Montaż koszy ulicznych – 5 szt.;
  • Wykonanie trawników.