Zadanie: „Budowa Ogólnodostępnego Miejsca Rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach”

Na ukończeniu są obecnie prace przy ul. Antoniewskiej na terenie tzw. Kisowni. Pozostało jeszcze wykonanie drobnych elementów wykończeniowych oraz zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wniosek o dofinansowanie złożono za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Wełny”. Wartość zadania: 347.449 zł. Wartość dotacji: 168.930 zł (ok. 63,63%) Wkład własny: 178.519 zł

Zakres zadania objętego wnioskiem z „Doliny Wełny” obejmował wykonanie następujących robót:

  • Wykonanie ukształtowania terenu i płyty boiska z gruntu pozyskanego na miejscu wraz z karczowaniem drzew i zakrzaczeń. Darniowania na płask płyty boiska. Montaż dwóch bramek do piłki nożnej oraz montaż pięciu ławek parkowych betonowych.
  • Wykonanie chodników z kostki brukowej, betonowej, płukanej szarej gr.6cm na podbudowie konstrukcyjnej z betonu – 282.10m2. Montaż 5 szt. koszy ulicznych oraz 4 szt. stojaków do rowerów.
  • Budowa toru wrotkarskiego o łącznej powierzchni 597.0m2 o nawierzchni asfaltowej gr.3cm z lepiszczem „Kameleon”, wykonanej na 3.0cm warstwie wiążącej z asfaltu lanego, 10cm podbudowie z kruszywa naturalnego.
  • Montaż oświetlenia zewnętrznego składającego się z sześciu latarń parkowych.
  • Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE40 o długości 60.0m z montażem studni wodociągowej śr.1000mm i wbudowanym zestawem wodomierzowym.
  • Urządzenie zieleni: rozścielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawników parkowych. Sadzenie drzew liściastych-platan klonolistny h=3.0m oraz 90szt żywotnika zachodniego „Smaragd”;
  • Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Ponadto gmina postanowiła z własnych środków dokupić urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzić tu plac zabaw. Urządzenia te są już zamówione i staną lada dzień. Uzupełni to kompleksowo zagospodarowanie terenu i sprawi, że miejsce to stanie się dostosowanie dla każdego pragnącego wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu nieopodal własnego domu.

zdjęcia: Karolina Stefaniak