Tym razem na spotkanie zaprosiliśmy mieszkańców do nowego budynku Gimnazjum i Biblioteki przy ul. Rogozińskiej w Skokach.

Wyjątkowo trudne warunki pogodowe (początek orkanu Ksawery, przerwy w dostawie energii elektrycznej), uniemożliwiły zaprezentowanie uczestnikom spotkania nowych pomieszczeń, nie wpłynęły jednak na przebieg spotkania, podczas którego mieszkańcy wzięli udział w konstruktywnej dyskusji na temat bieżących spraw i kierunków rozwoju Gminy Skoki.

Zgodnie z programem, Burmistrz rozpoczął spotkanie od omówienia zakończonych w bieżącym roku i planowanych na kolejne lata inwestycji. Zrealizowane w 2013 r. zadania to m.in. rozbudowa budynku gimnazjum z częścią biblioteczną, budowa targowiska, modernizacja Placu Powstańców Wielkopolskich oraz budowa ul. Dąbrowskiego w Skokach.

Zakres planowanych na kolejne lata przedsięwzięć wiąże się natomiast z członkostwem Gminy Skoki w stowarzyszeniach i organizacjach. Unia Europejska zmienia zasady dofinansowywania inwestycji i odchodzi od wspierania małych projektów na rzecz finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, rozwiązujących kompleksowo problem dotyczący danego obszaru. Dlatego też, coraz częściej bezpośredni wpływ na tempo rozwoju Gminy, będzie miała nasza przynależność do prężnie działających organizacji tj. Stowarzyszenie Metropolia Poznań (kompleksowe podejście do transportu kolejowego) czy Związek Międzygminny Puszcza Zielonka (budowa kanalizacji, inwestycje w infrastrukturę turystyczną).

W trakcie dyskusji mieszkańcy poruszali tematy dotyczące dróg i chodników gminnych, oświetlenia ulic, odpadów komunalnych, oświaty w Gminie, przebudowy drogi wojewódzkiej i zagospodarowania terenów kolejowych. Postulaty zgłaszane przez mieszkańców w miarę możliwości uwzględniane będą przy planowaniu kolejnych inwestycji. Wnioski dotyczące bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej, przekażemy do WZDW.

spotkanie_z_mieszkancami_1 spotkanie_z_mieszkancami_2 spotkanie_z_mieszkancami_3

spotkanie_z_mieszkancami_4 spotkanie_z_mieszkancami_5