kapliczka12 października 2013 roku myśliwi skupieni w Kole Łowieckim Nr 57 „BORSUK” w Skokach świętowali 60 rocznicę powstania Koła.

Dzień Jubileuszowy poprzedził rok przygotowań i wytężonej pracy, w trakcie którego min. jesienią 2012r. na terenie obwodów łowieckich Nr 104 i 106 wybudowano 2 kapliczki ku czci swego patrona Świętego Huberta, które w trakcie uroczystych polowań zbiorowych zostały poświęcone przez kapłanów z Raczkowa i z Prusiec.

borsukUroczystości Jubileuszowe rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach za pomyślność obecnych i za spokój duszy zmarłych członków Koła. W trakcie Mszy, w której piękną homilię wygłosił ksiądz dziekan Karol Kaczor, jej uroczysty charakter podkreślały liczne delegacje i poczty sztandarowe oraz szczególnie licznie przybyła w swych uroczystych strojach brać myśliwska. Spędoru nabożeństwu dodawał też Zespół Sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, którego sygnały myśliwskie przeplatały modlitwy i pieśni wraz z towarzyszącymi im dźwiękami organów. Sygnały Zespołu towarzyszyły też uroczystościom świeckim odbywanym z kolei w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbii.

Tutaj Uroczystościom przewodniczył Łowczy Koła Andrzej Bochyński, a historię i bieżącą działalność Koła przybliżył prezes Czesław Skowronek, a wynikało z niej min, że:

Założycielami Koła byli: Czesław Bałażyk, Wojciech Grzechowiak, Tadeusz Jędroszyk, Feliks Kmiecik, Henryk Kosmala, Stanisław Kruś, Andrzej Lechman, Aleksander Miłoszewski, Jan Rzadkiewicz, Walerian Starzyński, Mieczysław Węglewski, Zbigniew Kujawa i Franciszek Kwiatek, z pośród których Uroczystości Jubileuszowych doczekał się kolega Henryk Kosmala. Pierwszym jego prezesem został Wojciech Grzechowiak.

Aktualny Zarząd Koła tworzą i do Uroczystości Jubileuszowych doprowadzili: Czesław Skowronek – prezes, Andrzej Bochyński – łowczy, Kazimierz Grzegorzewski – sekretarz, Janusz Rzymowski – skarbnik.

Koło liczy 47 członków macierzystych i 6 niemacierzystych oraz 1 stażystę i działa na terenie dwóch obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 8510 ha w tym 2346 ha lasów na terenie Nadleśnictwa Durowo w Gminach: Skoki, Kiszkowo, Wągrowiec i Rogoźno.

Prowadząc gospodarkę łowiecką, a więc działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny Koło równocześnie współpracuje z rolnikami, szczególnie z tymi których dotykają szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną i wypłaca im ustalone przez komisję odszkodowawczą odszkodowania.

Koło współdziała z 5 Szkołami Podstawowymi oraz Gimnazjum w Skokach i z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Antoniewie. Rokrocznie w Antoniewie młodzież spotyka się z myśliwymi na imprezach rekreacyjno – sportowych rywalizując o Puchar Przechodni Prezesa Koła.

Poczet sztandarowy Koła uczestniczy w uroczystościach państwowych i pośrednich współorganizowanych przez Zarząd Okręgu PZŁ Piły i Poznania oraz w uroczystościach państwowych, samorządowych i kościelnych na terenie gmin, co szczególnie uwidacznia się na terenie Miasta I Gminy Skoki.

Koło współpracuje z Bractwem Kurkowym, Ochotniczą Strażą Pożarną i Polskim Kołem Wędkarskim w Skokach.

Część sprawozdawczo – informacyjną spotkania zakończono minutą ciszy ku pamięci tych „Co odeszli do Krainy Wiecznych Łowów”.

Uroczystość posłużyła też do odznaczenia zasłużonych i wyróżniających się członków Koła, a ceremonii dekoracji dokonał Łowczy Okręgu Pilskiego Sławomir Jaroszewicz.

Nadane przez władze centralne:

– „Złote Medale Zasługi Łowieckiej”

otrzymali: Czesław Skowronek – prezes Koła, Kazimierz Grzegorzewski – sekretarz Koła, Andrzej Ratajczak – przewodniczący komisji rewizyjnej.

– „Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej”

otrzymali: Andrzej Bochyński – łowczy Koła oraz Franciszek Andebur, Leopold Popek i Antoni Bochyński.

Nadane przez władze Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

– „Medale za Rozwój Polskiego Łowiectwa”

otrzymali: Władysław Sosnowski, Michał Szymankiewicz i Piotr Pauszek.

Najwyższe Odznaczenie Łowieckie „ZŁOM” przyznawane przez Kapitułę Odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie otrzymało Koło „BORSUK”, a udekorowano nim Sztandar Koła.

Po części oficjalnej rozpoczęła się Biesiada Myśliwska, do której przygrywał Zespół muzyczny z Gniezna.

Z zaproszenia Koła „BORSUK” skorzystali i w uroczystościach Jubileuszowych udział wzięli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawiciele Nadleśnictwa Durowo i leśnictw, w których znajdują się obwody łowieckie przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komisariatu w Skokach oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i OSP, duchowni z parafii na terenie, której znajdują się obwody łowieckie 204 i 206 i delegacje 8 sąsiednich Kół Łowieckich.

1-borsuk_5 2-borsuk_4 3-borsuk_3

4-borsuk_2 5-borsuk_1