W ramach realizowanego projektu „Czy wiecie, jak pomóc planecie?” pracownice Referatu Ochrony Środowiska po raz kolejny miały przyjemność spotkać się z dziećmi z Przedszkola Samorządowego w Skokach.

13 kwietnia wraz z grupą Sowy I sadzono bratki w przedszkolnym ogrodzie. Z uwagi na fakt, że wcześniejsze spotkanie dotyczyło roli wody w naszym życiu i sposobów jej oszczędzania, dzieci zamontowały również deszczomierz. Teraz podczas spacerów będą miały możliwość monitorowania ilości opadów.

Dzieci z grupy Tygryski I 17 kwietnia zajęły się bardzo odpowiedzialnym zajęciem, jakim jest sadzenie drzew. Dzięki ich zaangażowaniu w ogrodzie pojawiły się 4 lipy drobnolistne. Dzieci zobowiązały się podlewać drzewka i dbać o teren wokół nich.

19 kwietnia w grupie Tygryski II miała miejsce pogadanka na temat owadów i ich roli w środowisku. Przedszkolaki czynnie brały udział w zajęciach, chwaląc się wiedzą dotyczącą latających zwierzątek. Bezbłędnie odpowiadały na owadzie zagadki oraz z zaciekawieniem przyglądały się ilustracjom książki „Straszne robale”. Największą atrakcją była jednak możliwość oglądania owadów w gablotach, wśród których były m.in. kolorowe motyle, ćmy, szerszenie czy chrząszcze (w tym ogromny, budzący „mieszane” uczucia Rohatyniec herkules).

Podczas drugiej części zajęć dzieci mogły wykazać się zdolnościami manualnymi, budując hotele dla owadów. Gotową drewnianą konstrukcję dokładnie wypełniały szyszkami, drewienkami, pustymi łodyżkami. Przygotowano 5 owadzich domków, które zostaną rozmieszczone w przedszkolnym ogrodzie.

Celem wszystkich zajęć było popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród najmłodszych i ich uwrażliwienie na zagrożenia i konieczność ochrony przyrody.

galeria zdjęć z zajęć przyrodniczych w przedszkolu: