11 marca br. parking przed siedzibą firmy LEMAR w Potrzanowie został wyznaczony na punkt koncentracji sił i środków przeznaczonych do przeprowadzenia ćwiczeń strażaków z powiatu wągrowieckiego.

LEMAR zajmuje się produkcją papy asfaltowej używanej głównie do izolacji pokryć dachowych. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są ogromne ilości masy asfaltowej, która podgrzewana do wysokich temperatur naraża zakład na powstanie pożaru.

W pierwszej fazie ćwiczeń, przedstawiciel firmy zapoznał strażaków, ze specyfiką zakładu oraz produkcji, przedstawił także wypracowane koncepcje zabezpieczeń wewnętrznych na wypadek powstania zagrożenia. Druga część ćwiczeń miała charakter typowo praktyczny z wykorzystaniem przybyłych sił i środków.

Na terenie zakładu wyznaczono cztery stanowiska ćwiczebne: pianowe, wentylacji nadciśnieniowej, łączności oraz ochrony dróg oddechowych, na każdym z tych stanowisk funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu instruowali praktyczne wykorzystanie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej. Część praktyczną zakończyło podanie piany gaśniczej przez strażaków w wyznaczone miejsce.

Podsumowania całości ćwiczeń dokonano w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, gdzie czekał również ciepły posiłek, o który zadbał właściciel zakładu.

zdjęcia: KP PSP w Wągrowcu
opracował: st. sekc. Piotr Kaczmarek
Oficer Prasowy KP PSP w Wągrowcu