W radosnej atmosferze podsumowano miniony rok w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kakulinie, której członkowie od 60 lat zajmują się ratownictwem na rzecz drugiego człowieka.

OSP odnosi znaczące sukcesy w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Strażackich Powiatu Wągrowieckiego i Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa PCK – poinformował Arkadiusz Słomiński – prezes OSP. Ponadto strażacy – ochotnicy uczestniczą w akcjach ratowniczych, uroczystościach państwowych, samorządowych, religijnych oraz przy zabezpieczaniu wydarzeń sportowych.

Kronika OSP prowadzona przez Karolina Słomińską została doceniona na Wojewódzkim Konkursie Kronik OSP. Również Karolina wraz z prezesem Arkadiuszem za wieloletnie oddawanie krwi zostali odznaczeni odznakami „Zasłużony honorowy dawca krwi” przez władze PCK.

Od wielu lat członkowie OSP kultywują organizowanie tanecznych zabaw strażackich, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

O dotacjach, zakupach sprzętu, umundurowania i strojów sportowych mówił Piotr Kaczmarek, wiceprezes Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Skokach (rady Rady Powiatu Wągrowieckiego), który zachęcał do udziału w szkoleniach medycznych i pożarniczych uprawniających do udziału w akcjach ratowniczych. W maju po raz kolejny odbędzie się w Skokach „Piknik Strażacki”, na który zapraszał wiceprezes Kaczmarek.
O działalności Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP, celach i zadaniach – poinformował wiceprzewodniczący Jan Maćkowiak, który również zaprezentował wydany Album „W jedności siła” i inne kroniki.
W OSP zrzeszonych jest 35 strażaków – ochotników, którymi kieruje Zarząd w składzie: Arkadiusz Słomiński – prezes, Andrzej Słomiński – naczelnik, Lidia Szymkowiak – skarbnik, Jacek Seredyński – sekretarz, Karolina Słomińska – kronikarz, Andrzej Bielawski – członek zarządu; komisja rewizyjna: Marian Gruszka – przewodniczący (sołtys i radny gminy), Damian Gronowicz – sekretarz, Tomasz Pietrzak – członek komisji. OSP posiada na wyposażeniu samochód marki Żuk, który chętnie by zamienili na inny.
Przy dźwiękach laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Strażackiej wspominano minione lata działalności.

Jan Maćkowiak