„Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze:
Chwała na wysokości, chwała na wysokości.
A pokój na ziemi!”

Słowa tej kolędy w wykonaniu kilkudziesięciu  uczestników towarzyszących akompaniamentowi gitarowemu Piotra Babrakowskiego zainicjowały 10 stycznia spotkanie w sali Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. W uroczystym spotkaniu przy kawie ze wspólnym śpiewaniem kolęd udział oprócz członków Bractwa wzięli też: członkowie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i członkowie Koła Miłośników Miasta Skoki i  Ziemi Skockiej oraz co jest szczególnie znamienne, uczniowie – członkowie Koła Historycznego działającego w Szkole Podstawowej w Skokach wraz ze swym opiekunem Barbarą Surdyk.   

Z zaproszenia organizatorów skorzystali też i spotkanie swą obecnością zaszczycili serdecznie witani przez Prezesa Bractwa Kurkowego Krzysztofa Jachnę i uczestników – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Musiał i członek Zarządu Głównego Jan Janiszewski oraz regionalista Paweł Anders. Postać Pana Andersa –  krajoznawcy, autora wielu publikacji o Wielkopolsce i przewodników turystycznych , sekretarza redakcji „Kroniki Wielkopolski” i członka Honorowego PTTK uczestnikom przybliżyła Prezes Koła Miłośników  Iwona Migasiewicz.

W trakcie spotkania, przy kawie i słodkich ciastach śpiewano piękne polskie kolędy, którym ton nadawał wspomniany na wstępie kolega Babrakowski.

Te przeżycia obyczajowo – duchowe, dwukrotnie zostały przerwane przez sprawy przyziemne, a stało się to w momencie gdy:

– Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Tadeusz Musiał Odznaką Honorową „Wierni Tradycji”  przyznawaną przez Zarząd Główny Towarzystwa za szczególne zaangażowanie w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919, udekorował członków Koła: Stanisława Grzegorzewskiego, Adama Mrozińskiego i relacjonującego to spotkanie Edmunda Lubawego;

– Paweł Anders – sekretarz „Kroniki Wielkopolski” w sposób audiowizualny zapoznał uczestników z miejscami upamiętniającymi ważne wydarzenia z Powstania i samych Powstańców Wielkopolskich. W prelekcji tej przedstawiającej historię „Miejsc Pamięci Powstania Wielkopolskiego” od okresu 20- lecia Międzywojennego poprzez okupacje hitlerowską oraz  lata powojenne, po czasy nam współczesne, nie zabrakło też inicjatyw skockiego Koła upamiętniających Powstańców Tablicami Pamiątkowymi u bram cmentarza parafialnego.

Spotkanie 10 stycznia, myślę że nie tylko dla młodzieży, ale i dla wszystkich uczestników stało się pięknym przeżyciem duchowym i lekcją historii, i niech jako takie pozostanie w naszej pamięci.      

Foto Iwona Migasiewicz i Andrzej Tonicki