Obornicki Ośrodek Kultury zorganizował w czwartek 9 stycznia spotkanie emeryckich zespołów śpiewaczych. Celem spotkania jak zawsze było rozbudzenie aktywności seniorów w zakresie uczestnictwa w kulturze i twórczej działalności artystycznej. Drugim celem, który przyświecał spotkaniu , była integracja różnych środowisk oraz konfrontacja pomysłów i umiejętności wraz z wymianą doświadczeń twórczych. Celem nadrzędnym spotkania było jednak wspólne kolędowanie, które rozpoczęło się punktualnie o godzinie trzynastej w sali widowiskowej Ośrodka po hasłem „Kolędujemy z seniorami”.

Każdy zespół prezentował dwa utwory- kolędę i pastorałkę.

Zespoły wystąpiły w następującej kolejności:
– „Sonata”- Oborniki: „Promiennym blaskiem”, „Święta”;
– „Chabry”- Wronki: „Złota Jerozolima”, „Oj, Maluśki”;
– „Dębowy Liść”- Suchy Las: „Leć kolędo w świat”, „Podzielimy nasz opłatek”;
– „Złota Jesień”- Kostrzyn: „Mizerna cicha”, „Do szopy, hej pasterze”;
– „Retro Cafe”- Czerwonak: „Hej w dzień narodzenia”, „Mędrcy świata”;
– „Stokrotki” – Tulce: „Gdy śliczna panna”, „Jeden dzień”;
– „Goślinianka”- Murowana Goślina: „Jam jest dudka”, „I my też pastuszkowie”;
– „Lutnia” – Zaniemyśl: „Od serca do ucha”, „Białe święta”;
– „Ryczywolanie”- Ryczywół: „Narodził się zbawiciel”, „Wigilia”;
-„Harfa” Skoki: „Narodził się Jezus Chrystus”, „Bracia, patrzcie jeno”.

Między prezentacjami zespołów cała sala wspólnie śpiewała następujące kolędy przy akompaniamencie znanego Skoczanom Mariana Żurowskiego: „Przybieżeli do Betlejem”, „”Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Tryumfy Króla Niebiańskiego”, „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Jezus malusieńki”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Lulajże Jezuniu”, „Kolęda dla nieobecnych”.

Na zakończenia spotkania zespoły otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy, a następnie  w Restauracji „Milenium” uraczono nas smacznym obiadem, podwieczorkiem oraz tańcami w karnawałowych rytmach.

Nadmienić należy, iż w eskapadzie do Obornik dopingowały „Harfę” jak zwykle mile i serdecznie, przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach Małgorzata Florysiak  oraz sekretarz Barbara Rochowiak. Wszystko skrzętnie dokumentował „na kliszy” Stasio Grzegorzewski, a kiedy nasz kierowca Waldek ustawił „Harfę” do wyjścia z lokalu „Millenium”

odczytano jeszcze napisany przez Małgorzatę Florysiak wierszyk:
„Dziś w Obornikach chórów spotkanie,
Tu przyjechali panowie, panie.
Piękna melodie, kolęd śpiewanie.
Tańce, hałubce, wspaniałe granie.
Pyszny obiadek, cud atmosfera,
a na dodatek ferajna szczera.
Fajna zabawa, taneczne kroki.
Za to dziękuje Chór „Harfa” Skoki”

Antoni Wiśniewski