30 worków śmieci, 2 opony samochodowe i kilka plastikowych wiader dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, to efekt zorganizowanej 28 marca br. akcji sprzątania brzegów jeziora Rościńskiego. Organizatorem akcji, w której udział wzięło 16 wędkarzy, podobnie jak w latach poprzednich było Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 120 w Skokach, a zebrane śmieci odwieźli Jacek  Dudek i Alojzy Pacholski. Sprzątaniem objęto tereny zielone, wraz z przybrzeżnym pasem wód, od strony Rościnna oraz od strony Skoków, a więc tereny najbardziej odwiedzane przez mieszkańców i turystów oraz obszar pomiędzy dopływem i wypływem rzeki Mała Wełna.

Kinga Świder