Wieczorem 19 września 2016 roku do Stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu wpłynęło zgłoszenie o substancji dziwnego koloru żółtobrunatnego rozciągającej się wzdłuż linii brzegowej. Do zdarzenia dyżurny SKKP zadysponował zastęp z OSP Skoki i JRG Wągrowiec. Przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy zabezpieczyli teren działań oraz dokonali rozpoznania, w którym stwierdzono obecność wspomnianej substancji, podczas rozpoznania nie zlokalizowano miejsca, z którego substancja mogłaby wydobywać się do jeziora. Na miejscu pojawiła się Zastępca Dowódcy JRG Wągrowiec, a w drodze był zastęp grupy ratownictwa chemicznego SGRChem z JRG Poznań w celu określenia dalszych działań. Czynności grupy chemicznej polegały na podjęciu działań mających na celu stwierdzenie szkodliwości substancji nieznanego pochodzenia. Strażacy użyli do badań analizatory do ciał stałych i cieczy, który po dwukrotnym badaniu nie stwierdził żadnych substancji niebezpiecznych. Po skończonych działaniach teren przekazany został protokólarnie policji obecnej na miejscu zdarzenia. O zdarzeniu powiadomiono Powiatowego Inspektora Środowiska.

zdjęcia: KP PSP Wągrowiec
opracowanie: sekc. Piotr Kaczmarek
Oficer Prasowy KP PSP w Wągrowcu