WYPALANIU TRAWY MÓWIMY NIE!!!

Okres wiosenny to dla wielu ludzi czas na porządkowanie swoich przydomowych ogródków i obejść jest to również wzmożona praca rolników na polach i łąkach. Niestety często zdarza się, że pochłonięci ferworem pracy zapominamy, że niektóre nasze działania są szkodliwe dla środowiska. Świadczyć o tym mogą czarne statystyki Straży Pożarnej, która w okresie wiosennym odnotowuje zwiększoną ilość udziału w gaszeniu pożarów traw i nieużytków rolnych.

Według statystyk około 90% wszystkich pożarów traw i nieużytków rolnych wywołanych jest przez działalność ludzką. Zdarza się często, że jest to zły nawyk osób dorosłych, wśród których panuje przekonanie, że wypalanie traw spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy. Nic bardziej błędnego.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:

1. nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,
2. stanowi poważne zagrożenie dla:

  • osoby wypalającej połacie traw (możliwość doznania zawału serca lub udaru termicznego),
  • organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni. Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd lęgowych zakładanych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w pobliżu skupisk drzewostanów może skutkować śmiercią dużych zwierząt leśnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne zadymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje owady latające, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym takim jak dżdżownice,
  • popularnych roślin łąkowych.

3. angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,
4. powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się do środowiska naturalnego.

Za nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw i nieużytków rolnych grozi kara grzywny, a w uzasadnionych przypadkach kara ograniczenia wolności!!!

W 2015 w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w naszym kraju. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. Do 22 marca 2016, strażacy gasili już 5336 pożarów traw i nieużytków. Najwięcej tego typu pożarów zanotowano w marcu i kwietniu ubiegłego roku – razem 43 724. W wyniku pożarów traw w 2015 zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych!!!

Nie podpalaj – przyroda to nasze wspólne dobro!!!

Piotr Kaczmarek OSP Skoki