O wodzie, wodociągach, Aquanecie i innych sprawach w tym temacie z mieszkańcami gminy rozmawiał Burmistrz Tadeusz Kłos. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca – 29 kwietnia.

W pierwszej części to Burmistrz miał głos, przedstawił zebranym prezentację zdjęciową 4 stacji uzdatniania wody jakie znajdują się na terenie naszej Gminy, tj. w Jabłkowie, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Roszkówku. Omówiono potrzeby inwestycyjne w „wodę” oraz szansę przystąpienia Gminy do Aquanetu. W drugiej części głos zabrali zebrani zadając pytania i dyskutując na temat jakości wody.

Głos Zabrał także obecny na zebraniu radny powiatowy Grzegorz Owczarzak. Mówił on gównie o inwestycjach drogowych jakie Powiat Wągrowiecki będzie robił w tym roku na terenie Gminy Skoki.

Kolejne zebranie 27 maja, godz. 18. Serdecznie już dziś na nie Państwo zapraszamy.