W rejonie ul. Antoniewskiej w Skokach, zakończono budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Umożliwi to właścicielom przyległych działek kupionych od gminy na wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do swoich budynków mieszkalnych.

Wykonawcą zadania była spółka Aquanet Mieścisko, która wygrała przetarg. Zainteresowanych budową było 5 firm z cenami wynoszącymi od 239.210,40 zł do kwoty 735.540 z!

W tym roku realizowany był 2 etap budowy, który obejmował wykonanie:

  • kanalizacji o długości 485m
  • wodociągu o długości 505m.

W roku ubiegłym został wybudowany pierwszy fragment infrastruktury obejmujący wykonanie prac ziemno – montażowych polegających głównie na wykonaniu połączeń z istniejąca infrastrukturą zlokalizowaną w pasie drogowym ul. Antoniewskiej, która jest na etapie przebudowy.