W dniu 15 października 2009r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie dla Projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aktu podpisania Umowy ze strony Związku dokonali Tomasz Łęcki- Przewodniczący Zarządu Związku, Olga Godynicka-Kubiak – Członek Zarządu oraz Dorota Trepińska – Główny Księgowy Związku , natomiast ze strony NFOŚiGW: Małgorzata Skucha – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Janusz Topolski – Zastępca Głównego Księgowego. W uroczystości uczestniczyły również: Pani Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód oraz Pani Wanda Galikowska-Kopacka – Koordynator Projektu ze strony NFOŚiGW.

Umowa umożliwia rozpoczęcie realizacji Projektu w pełnym zakresie w ramach Funduszu Spójności oraz reguluje warunki przekazywania dotacji na konto Projektu oraz sposób jej rozliczenia.

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było okazją do podsumowania dotychczasowej realizacji projektu i podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w jego dotychczasową realizację. Pani Prezes wyraziła uznanie dla Zespołu Związku, że pomimo tak długiego okresu oczekiwania, wytrwale dążyli do celu. Przedstawiciele NFOŚiGW udzielili licznych wskazówek dotyczących najbliższych działań w zakresie wdrażania projektu.

W związku z podpisaną umową jeszcze w IV kwartale bieżącego roku Związek ogłosi przetargi na Inżyniera Kontraktu i Pomoc Techniczną oraz na roboty budowlano-montażowe, co oznacza, że pierwsze wykopy będą miały miejsce już wiosną 2010 roku. Bliższe informacje będą systematycznie zamieszczane na stronie Związku, w zakładce „Kanalizacja”.

Autor: Jednostka Realizująca Projekt